План радне праксе за студенте друге године

План радне праксе можете погледати на следећем линку https://poljfak.ni.ac.rs/prakticna-nastava/

Сви планови практичне наставе налазиће се  у делу Студенти>Практична настава.