Материјали – друга година

Четрвти семестар

1 – Физиологија биљака

2 – Фитопатологија

3 – Механизација у пољопривреди

4 – Наводњавање пољопривредних култура

5 – Аграрна пољопривреда и осигурање

6 – Опште сточарство

7 – Крмно биље

8 – Опште воћарство

9 – Зоохигијена са основама ветерине

10 – Биосигурност на фармама

11 – Етологија домаћих животиња