Категорија: Материјали Генетика и оплемењивање

Материјали из предмета Генетика и оплемењивање

AnimacijeAnimacije

1. Mejoza – animacija 2. DNK replikacija – animacija 3. Mitoza – animacija 4. Hromozomi – animacija 5. Transkripcija – animacija 6. Od DNK do